Mirosław Szul

Doradca podatkowy (nr 10085)

Biegły rewident (nr 11798)


Jestem absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów.

 

Posiadam tytuły zawodowe doradcy podatkowego, biegłego rewidenta i dyplomowanego księgowego. Dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie rachunkowości, doradztwa podatkowego i badania sprawozdań finansowych.

O mnie

Oferta

4Business wykonuje m.in. n/w usługi:

 

  • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych przeprowadzanych we współpracy z firmą audytorską

  • Badanie planów połączenia, przekształcenia i podziału oraz innych sprawozdań wynikających z przepisów zawartych w kodeksie spółek handlowych

  • Doradztwo w zakresie rachunkowości i podatków

  • Postępowanie przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi

  • Dokumentacje cen transferowych

 

Zapraszamy do współpracy. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Zaproponujemy ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

Kontakt

4Business

M i r o s ł a w       S z u l


ul. Modrzejewskiej 5

35-328 Rzeszów

 

 

tel.: +48 530 036 056

e-mail: biuro@4business.pl


 

Telefon

e-mail

§

§

§

§

4Business

Będziemy

chronić Twoje interesy

Postępowania

podatkowe oraz

sądowe

FIRMA

na nowo z 4Business

POŁĄCZENIA

PODZIAŁY

PRZEKSZTAŁCENIA

 

4Business

PRIORYTETY

4BUSINESS

 

AUDYT FINANSOWY

 

O f e r t a

Zapytaj

o ofertę

badania

bilansu

Skontaktuj się
z 4Business

P Y T A N I A

 

Chętnie odpowiemy !

 

P O D A T K I

 

Doradzimy jak
płacić mądrze

 

4Business    KNOW HOW

C E N Y

T R A N S F E R O W E

 

 

 

Znamy się na tym !

 

 

 

4Business

RACHUNKOWOŚĆ

Doradztwo

i analizy

POTRZEBA

OFERTA

Z A K R E S    P R A C

Dostosujemy się

do Twoich potrzeb

Poznaj

4Business

 

Oferta dla
Twojej Firmy

 

 

 

Porozmawiajmy

 

Odpowiemy na Twoje pytania

wybierz opcje

MENU